DOLGOROČNA VISOKA VREDNOST OBJEKTA

Pasivne hiše PasivaGradnja.si so grajene z izjemno trajnimi komponentami, ki se ne obrabljajo ali gnijejo, niso podvržene drugim poškodbam in se praktično ne starajo. Komponente skupaj tvorijo zelo kompaktno in zanesljivo celoto, ki vam nudi izjemno notranje ugodje in visoke finančne prihranke. Hiša z visoko vrednostjo v več segmentih in dolgo življenjsko dobo omogoča tudi potecialno prodajo nadstandardnega objekta po visoki ceni ne samo danes ampak tudi v daljni prihodnosti.

Bistvene lastnosti naših objektov, ki pripomorejo k njegovi dolgoročni vrednosti.

 • Pozitiven učinek akumulacije toplote v masi objekta

  Bistvena energetska lastnost masivne gradnje je sposobnost akumulacije toplote v svoji konstrukciji v notranjosti hiše. To se najbolje izkaže v pasivnih in nizkoenergijskih hišah, ki imajo zelo dober termični ovoj, ki maso objekta ščiti pred zunanjimi vplivi. Dobra akumulacija omogoči to, da zunanjim nihanjem temperature notranje sledijo zelo počasi in z zelo majhnimi spremembami. V zimskem dnevu lahko npr. sonce, kuhanje ipd. ogrejejo prostore, ponoči pa temperatura komaj kaj pade. Tako se ogrevalni napravi skoraj ni potrebno vklopiti. Obratno je pri nizki akumulaciji, zimski sončni pribitki skozi okna lahko pregrejejo hišo in jo je zato potrebno hladiti. Podobno je poleti, čez dan se objekt skoraj ne more pregreti, ponoči pa se lahko še tisti dodaten drobec stopinje ohladi. Pri slabi akumulaciji pa mora ogrevalna naprava pri vsaki malo večji spremembi ogrevati ali hladiti. In to večje temperaturne razlike, kar lahko celo privede do večje potrebne moči naprave.
  Delovanje akumulacije toplote se lepo pokaže v starih masivnih stavbah iz kamna, kot so npr. cerkve ali gradovi. Čeprav nimajo toplotne izolacije, je njihova notranjost hladna kljub poletni pripeki. To omogočajo zelo debeli kamniti zidovi, ki akumulirajo ogromno hladu ali toplote.

 • Fleksibilnost gradnje in predelav

  Ne samo, da gradbeni sistem TermoLOGiK omogoča fleksibilnost med gradnjo, njegova konstrukcijska zasnova omogoča spremembe in predelave kadarkoli v življenski dobi objekta, brez posledic na statični zanesljivosti, toplotni zaščiti objekta ali zrakotesnosti. Kadarkoli je npr. mogoče izrezati dodatno okno ali vrata v zidu, dozidati ali nadzidati stavbo ali pa jo kako drugače preoblikovati in tako prirediti novim željam obstoječega ali novega lastnika.

 • Trajna zrakotesnost

  Ena zelo pomembnih lastnosti gradbenega sistema TermoLOGiK, je enostavna zagotovitev zrakotesnosti, h kateri v prvi vrsti pripomore že armiranobetonska sredica zidu, nato pa zaključi še notranji omet. Oba elementa gradnje sta zelo obstojna, da kljub morebitnim naknadnim posegom zaradi instalacij ali notranje opreme, zagotavljata visoko zrakotesnost skozi celoten obstoj stavbe. Tudi v primeru prodaje stavbe v prihodnosti, bo objekt še vedno zlahka dosegal standarde pasivne hiše in bo posledično imel temu primeno visoko prodajno ceno, novi stanovalci pa izjemno notranje ugodje in zelo nizke obratovalne stroške.

 • Zanesljivost fasad

  Inovativna zasnova sistema zagotavlja zelo zanesljivo pritrjenost fasadne izolacije na nosilno konstrukcijo, kar popolnoma onemogoči njeno posedanje ali odstopanje. Poleg tega je izolacija zelo trdna in žilava ter s tem odporna na udarce (toča) in veter. Kadarkoli je nanjo mogoče pritrditi razne fasadne elemente brez toplotnih mostov. Je tudi negorljiva, brez vpliva na vodo in vlago ter odporna na staranje.

 • Prezračevanje z rekuperacijo

  Ljudje za življenje nujno potrebujemo zrak, ki pa mora biti za udobno in zdravo bivanje tudi dovolj čist in v zadostnih količinah. Ker večino življenja preživimo v notranjosti zgradb, moramo poskrbeti tudi na njihovo prezračevanje. Naše hiše imajo vedno vgrajen premišljen in vrhunski sistem prezračevanja, ki zagotavlja izjemno zdravo in udobno bivanje. Takšna hiša ima veliko prednost pred ostalimi in tudi visoko vrednost.

 • Potresna zanesljivost

  Konstrukcija hiš PasivnaGradnja.si sestavljajo togo povezani armiranobetonski elementi: temeljna plošča, AB obodni zidovi (TermoLOGiK) in medetažna plošča ki skupaj tvorijo škatlasto obliko konstrukcije, ki se pri potresnih obremenitvah najbolje izkaže. Vsak element je zelo tog in trdno povezan z ostalimi elementi, kar močno omeji poškodbe pri potresnih silah. Konstrukcija tako zmore visoke potresne obremenitve in bo zelo zanesljiv tudi v prihodnosti.

 • Več notranjega prostora

  Pozitivna lastnost gradbenega sistema TermoLOGiK je tudi njegova vitkost glede na visoke termične sposobnosti. Objekt ima zato, v primerjavi z drugimi gradbenimi sistemi, več notranjih površin pri enakih zunanjih dimenzijah. Ta razlika je pri običajno veliki hiši zlahka velikosti ene otroške sobe. To daje celotnemu objektu trajno višjo bivanjsko in nakupno vrednost.

 • Varovanje zdravja in okolja

  V naše hiše so vgrajeni izbrani materiali z namenom čim nižjega vpliva na okolje in seveda brez škodljivega vpliva na zdravje. Na ta način varujemo naše okolje in zdravje prebivalcev hiše. Poleg tega hiša z izjemno nizkimi potrebami po energiji znatno pripomore k zmanjšanju škodljivih izpustov v okolje.

Ker se zavedamo, da le kakovostna gradnja zagotavlja dolgoročno zanesljiv in trajen objekt, smo sestavili koncept hiše, ki vsebuje odporne, učinkovite in zdrave materiale ter sisteme, ki zagotavljajo trajno visoko notranje ugodje in energetsko učinkovitost. Da gre pri hišah PasivnaGradnja.si za dolgoročno varno naložbo lahko potrdijo tudi naše predhodne stranke. Nenazadnje imajo na trgu nepremičnin masivne hiše višjo vrednost od ostalih oblik gradnje.