Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 za največ 200 m2toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
  • obdelavo špalet;
  • nakup in vgradnjo okenskih polic.