Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Eko sklad ima odprt razpis za nepovratna sredstva za energetsko obnovo objektov.

Tako za gradnjo novih objetov kot za rekonstrukcijo in energetsko prenovo obstoječih vam omogočimo pridobitev nepovratnih sredstev ali kredita EKO SKLADA.

ekosklad

Za pridobitev sredstev s strani Ekosklada vam izdamo garancijo, če je bila pri nas izdelana projektna dokumentacija. Sredstva so torej z našim sodelovanjem zagarantirana. Če skupaj še izvedemo objekt poskrbimo še za drugi del – korektno izvedbo in zaključek potrebne dokumentacije za Eko sklada.

V skladu z razpisom vam lahko pripravimo vse potrebne izračune po metodologiji PHPP za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ekosklada ali pridobitev Eko kredita. Kot rezultat prejmete izdelano energetsko bilanco vašega objekta v skladu z metodologijo PHPP in zahtevami Ekosklada. V postopku izdelave lahko določene dele objekta tudi optimiziramo in vam tudi na ta način pomagamo k boljši energetski učinkovitosti vašega objekta.

Za Vas lahko izdelamo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije na Ekoskladu ter speljemo celoten postopek od izdelave potrebne dokumentacije, vložitve in pridobitve subvencije za izvedbo vašega projekta – objekta.