PREZRAČEVALNI SISTEMI pri Celostni energetski prenovi

Prezračevanje je bistveno za ustvarjanje zdrave notranje klime ter udobnega in varnega življenjskega ali delovnega okolja. Brez ustreznega prezračevanja se lahko v zraku kopičijo škodljivi onesnaževalci in vlaga. Čezmerna vlaga v prostoru lahko povzroči težave s plesnijo in poškodbe na stavbni strukturi, poleg tega pa potrebujemo več energije, da segrejemo vlažen zrak. Sistem prezračevanja mora biti sestavni del stavbe, zlasti pri zelo dobro izoliranih in zatesnjenih objektih. Na voljo je široka paleta mehanskih in naravnih prezračevalnih sistemov tako za nove kot za prenovljene stavbe. Uporaba frekvenčne regulacije pri ventilatorjih in črpalkah za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo pripomore k zmanjšanju toplotnih izgub v stavbi in izboljšuje energetsko učinkovitost sistema. Sistemi z rekuperacijo toplote pa prispevajo k manjši potrebi po toploti v notranjosti stavbe in so običajno prilagojeni stavbam z nizko porabo energije.

Pravilnik PURES določa, da se sme le v primeru, če ni mogoče izvesti naravnega prezračevanja za doseganje kakovosti zraka v prostorih v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, projektirati in izvesti sistem hibridnega ali mehanskega prezračevanja. Energijska učinkovitost prezračevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo še potrebno količino zraka, uravnoteženjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru. Dodatno pravilnik določa, da morajo vgrajeni mehanski ali hibridni sistemi prezračevanja stavb zagotoviti učinkovito vračanje toplote zraka.

Pri zasnovi in izvajanju sistemov prezračevanja je treba upoštevati tudi Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb.

Nekaj več podatkov o prezračevanju si lahko preberete tudi tule: Prezračevanje

Vsekakor ne morete pričakovati Celostne energetske prenove brez prezračevalnega sistema, ki vam poleg zgoraj naštetih lastnosti nudi bistveno boljše bivalne pogoje.