Ovoj stavbe pri Celoviti energetski prenovi

Toplotna izolacija ovoja stavbe je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe. Izolacija zmanjšuje potrebo po ogrevanju v hladnejših regijah in potrebo po hlajenju v toplejših območjih, poleg tega pa močno poveča toplotno ugodje. Tako izolacija, zaradi manjše potrebe po ogrevanju oziroma hlajenju, povečuje tudi možnosti za uvedbo sistemov OVE v stavbah.

Toplotna izolacija ovoja stavbe vključuje tri glavne elemente:

  • izolacijo sten, tal in strehe,
  • dvojno ali trojno zasteklitev,
  • zrakotesnost.

Napredne tehnologije zasteklitev, kot so dvojna ali trojna zasteklitev oken z nizkoemisivnim nanosom na steklo, izboljšajo toplotno učinkovitost. Premaz stekla omogoča prehod svetlobe, istočasno pa ohranja toploto v prostoru tako, da odbija toplotno sevanje nazaj v prostor. V toplejših območjih premazi odbijajo toplotno sevanje sonca, kar pripomore k temu, da stavbe ostanejo hladne. Toplotne izgube zaradi infiltracije zraka lahko zmanjšamo z neprepustno konstrukcijo in zaščito za bolj izpostavljene stene. Nekateri gradbeni pravilniki vsebujejo določila o zrakotesnosti, vendar redkeje kot za toplotno izolacijo. Izboljšave zrakotesnosti je mogoče doseči na različne načine, med drugim z najrazličnejšimi tesnili (tesnilni kiti, trakovi ipd.), izolacijskimi materiali in namestitvijo neprepustnih pregrad.

Pravilnik PURES določa, da je treba s projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov zagotoviti, da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.