OGREVANJE PROSTOROV pri Celoviti energetski prenovi

V večini evropskih regij ima ogrevanje prostorov enega največjih deležev v skupni porabi energije v gospodinjstvih (v povprečju predstavlja skoraj 70 % celotne porabe energije). Uporabljene tehnologije močno vplivajo na porabo energije v stavbah. Ogrevanje na fosilna goriva ima najnižje začetne stroške, vendar pa so alternativne nizkoogljične metode vse bolj konkurenčne pri primerjavi 19/ 30 stroškov v obdobju od 5 do 10 let. Ključne izboljšave na tem področju lahko pričakujemo z uporabo tehnologij, kot so kondenzacijski kotli, ki so že obvezni v nekaterih državah. Na področju tehnologij OVE obstajajo tri ključne skupine ogrevalnih sistemov, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida: toplotne črpalke, ogrevalni sistemi na biomaso (vključno z daljinskim ogrevanjem) in solarne tehnologije. Te tehnologije se lahko uporabljajo tudi v kombinaciji z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem.

Toplotne črpalke pretvarjajo nizkotemperaturno toploto iz zraka (zrak-zrak), vodnega telesa (voda-zrak) ali tal (zemlja-zrak) v toploto, ki se lahko uporabi v stavbi. Naprava potrebuje za delovanje električno energijo, vendar pa je dovod toplote obnovljiv. Manjša kot je temperaturna razlika med virom in želeno temperaturo, višja je učinkovitost toplotne črpalke. Toplotne črpalke so posebej uporabne, kadar so vključene v celovito energetsko prenovo stavb, ki imajo majhno potrebno toploto za ogrevanje in nizkotemperaturne sisteme za distribucijo toplote.

Biomasa (običajno v obliki peletov ali sekancev) se lahko uporablja za ogrevanje stavb, ki imajo peč ali kotel na biomaso, povezan s klasičnim mokrim sistemom ogrevanja. Sistemi se lahko uporabljajo v posameznih stavbah, stavbnih kompleksih in pri daljinskem ogrevanju. Druge vrste uporabe biomase so v glavnem omejene na večje sisteme, kjer gre na primer za anaerobno presnovo organskih materialov (čistilne naprave), sežiganje lesnih odpadkov (majhni industrijski kompleksi) ali sežiganje slame (namenske elektrarne na biomaso). Srednje velike do velike bioenergetske elektrarne se pogosto uporabljajo v kombinaciji z (manjšimi ali večjimi) sistemi daljinskega ogrevanja.

Solarni toplotni sistemi so sestavljeni iz sončnih zbiralnikov na strehah, ki ogrevajo vodo s pomočjo sončnega obsevanja. Čeprav se najpogosteje uporabljajo za pripravo sanitarne tople vode, se lahko uporabljajo tudi za ogrevanje vode centralnega ogrevanja. Pozimi so navadno potrebni še dodatni ogrevalni sistemi (npr. kondenzacijski kotli, toplotne črpalke, električni kotli ali daljinsko ogrevanje).

Kogeneracija toplote in elektrike, biomasa ter toplotne črpalke tri ključne rešitve za prihodnost.

Projektirani in izvedeni sistemi ogrevanja stavbe morajo ob najmanjših toplotnih izgubah zagotoviti tako raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, ali v projektni nalogi, če je ta strožja od predpisane. Poleg tega določa, da se energijska učinkovitost ogrevalnega sistema zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.