HLAJENJE PROSTOROV pri Celostni energetski prenovi

Zaradi geografskih in podnebnih razlik med evropskimi državami se njihove potrebe po hlajenju bistveno razlikujejo. Poleti je potreba po hlajenju v poslovnih in stanovanjskih stavbah precejšna po vsej Evropi. V severnih državah se hlajenje uporablja predvsem v poslovnih stavbah, čeprav se zadnja leta zaznava tak trend tudi v gospodinjstvih severozahodne Evrope. Nizka cena klimatskih sistemov seveda prispeva k takemu preskoku.

Kot nasprotje stavbam, ki so zasnovane tako, da lahko izkoriščajo velik del sončnega sevanja, se z učinkovitim senčenjem oziroma zastiranjem lahko zmanjša potreba po hlajenju v poletnih mesecih. To je najbolj učinkovito v južni in srednji Evropi, kjer so poletne temperature najvišje. Napredna zasteklitev z nizkoemisivnimi premazi ima podobno funkcijo. Tudi toplotne črpalke se lahko uporabljajo za hlajenje stavb v poletnih mesecih.

Pri reševanju problematike hlajenja prostorov je prav tako treba upoštevati določila pravilnika PURES, ki določa, da je treba s projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov zagotoviti, da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb. Nadalje določa, da če z uporabo teh rešitev v stavbi ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega nočnega hlajenja oziroma prostega hlajenja oziroma prezračevanja stavb in druge alternativne rešitve. Šele kadar tudi z uporabo vseh predhodnih rešitev v stavbi ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se sme projektirati in izvesti sistem za hlajenje stavbe. Energijsko učinkovit hladilni sistem se zagotovi z izborom energijsko učinkovitih generatorjev hladu in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, izborom ustrezne projektne temperature hladilnega sistema in njegovim uravnoteženjem ter regulacijo temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali prostoru.