RAZSVETLJAVA pri Celostni energetski prenovi

Stanovanjski sektor porabi vsaj 10 % vse električne energije za razsvetljavo. V poslovnem sektorju osvetlitev zajema do 30 % celotne porabe električne energije. Tradicionalne žarnice z žarilno nitko se še vedno pogosto uporabljajo (čeprav se v celotni EU po letu 2009 opušča prodaja takih žarnic) kljub cenovno dostopnim in učinkovitim alternativam, ki so na voljo, vključno z visoko frekvenčnimi fluorescentnimi cevnimi svetilkami, kompaktnimi fluorescentnimi svetilkami (CFL) in LED-svetilkami. Poleg tega so leta 2013 začela veljati določila glede okoljsko primerne zasnove svetilk in energetskih nalepk za usmerjene sijalke, LED-svetilke in halogenske svetlobne pretvornike.

PURES določa, da se učinkovita raba energije za razsvetljavo zagotavlja z naravno osvetlitvijo, če to ni mogoče, pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente ter ustrezno regulacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi velikost prostora in število njegovih uporabnikov