DOLOČITEV UPRAVIČENIH VRST UKREPOV

Za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb so na voljo različni ukrepi, ki jih lahko razvrstimo v naslednje vsebinske sklope:

Med drugimi ukrepi, ki vpliva na energetsko učinkovitost je tudi Avtomatizacija in nadzor stavb se vse bolj uporabljata za nadzor notranjih klimatskih pogojev in razsvetljave v poslovnih stavbah. Tudi pri stanovanjskih objektih se vse več pozornosti namenja konceptu t. i. domotike. Domotika in avtomatizacija stavb lahko omogočata prihranek energije, učinkovite ogrevalne sisteme in optimalno uporabo obnovljivih virov energije. Na primer: luči se lahko samodejno izklapljajo s senzorji gibanja; posamezni prostori se lahko ogrevajo oziroma hladijo glede na njihovo dejansko uporabo. Z naraščajočim številom rešitev za celovite energetske prenove 22/ 30 stavb v kombinaciji s sistemi OVE se bo povpraševanje po večji vključenosti avtomatizacije in nadzora še povečalo.

Pogoji in možnosti za energijsko učinkovito stavbo, ki jih je treba upoštevati pri projektih celovite energetske prenove javnih stavb, pa se morajo upoštevati tudi v kontekstu lokalnih energetskih konceptov, ki so jih na podlagi EZ-1 sprejele posamezne lokalne skupnosti. Le-ti namreč določajo usmeritve za načrtovanje učinkovite rabe energije in njeno varčevanje, uporabo obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju posamezne lokalne skupnosti.