Predstavljamo vam nekaj slik azvoda inštalacij v medetažne plošče pri Plus Energijski hiši v Ljubljani. Plošča je izvedena na način, ki bo omogočal njeno aktivacijo –  temperiranje v poletnih in tudi zimskih mesecih. S tem bomo uporabniku omogočili veliko termostabilnost objekta in nizke obratovalne stroške. Bivalno ugodje v objektu bo na ta način tudi višje.

Več slik sledi.